مقاله مدلسازي رياضي خشک کردن شويد و تاثير شرايط مختلف جوي بر راندمان خشک کن هيبريدي-خورشدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقاله مدلسازي رياضي خشک کردن شويد و تاثير شرايط مختلف جوي بر راندمان خشک کن هيبريدي-خورشدي :


تعداد صفحات :10

در این تحقیق، مدلسازی ریاضی سینتیک خشک کردن لایه نازک گیاه دارویی شوید در یک خشک‌کن هیبریدی خورشیدی مدل‌ سازی شد. آزمایش‌ها درچهار دمای40، 50، 60 و70 درجه ‌‌سانتی‌گراد و سه سرعت سرعت هوای 1، 5/1 و 2 متر ‌بر ‌ثانیه انجام گرفت. 5 مدل ریاضی خشک کردن بر داده‌های آزمایشگاهی برازش داده شد. ثابت‌ها و ضرایب مدل‌ها با هم مقایسه شدند. تمام مدل‌های ریاضی خشک کردن بر اساس سه شاخص آماری مربع کای (2χ)، ریشه متوسط مربع خطای داده‌ها (RMSE) و ضریب تعیین (R2)، با هم مقایسه شدند. طبق نتایج به‌دست آمده مدل آغباشلو و همکاران منحنی سینتیک خشک‌شدن شوید را نسبت به مدل‌های دیگر بهتر برآورد کرد. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش دما و سرعت هوای عبوری سرعت خشک کردن افزایش یافت. همچنین تاثیر سرعت هوای عبوری بر مدت زمان خشک کردن در دماهای پایین بیشتر بود. همچنین نتایج خورشیدی نشان داد که میانگین افزایش دمای هوای ورودی داخل محفظه جمع کننده در طول روز برای شرایط جوی کاملاً ابری، نیمه ابری و کاملاً صاف به ترتیب برابر 76/11، 89/15 و 11/19 درجه سلسیوس بود.

لینک کمکی