مقاله بررسي آزمايشگاهي تشکيل رسوب سولفات استرانسيم در سيستم‌هاي تزريق مخلوط آب دريا و آب توليدي مخزن در يکي از مخازن کربناته و مطابقت آن با مدل ژاکس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی