مقاله شبيه‌سازي شرايط تشکيل هيدرات گازي در حضور و عدم حضور بازدارنده‌هاي ترموديناميکي با استفاده از روابط تجربي و مدل‌هاي داده محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی