پاورپوینت بررسی عناصر و جزئیات ساختمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت بررسی عناصر و جزئیات ساختمان :

پاورپوینت بررسی عناصر و جزئیات ساختمان
فهرست:
- مبحث خاك و خاكبرداری
- مبحث پی و پی سازی
- مبحث عناصر باربر عمودی
- مبحث سقف
- مبحث پله و رامپ
- مبحث عناصر داخلی ساختمان مانند در، پنجره، سقف كاذب، كف سازی و نازك كاری
 
 
انواع زمین :
- زمینهای مناسب برای قرارگیری ساختمان
- زمینهای سنگی :  متشكل از سنگهای سخت و صخره ای با مقاومت فشاری بیش از 40 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع
-زمینهای دج : متشكل از ریز دانه های ماسه و خاك رس كه در مرور زمان سخت شده‌اند. با مقاومت فشاری 5 تا 30 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع
 
-زمینهای سفت مخلوط : متشكل از مخلوط درشت دانه و ریز دانه و سیلت و خاك رس كه در گذر زمان متراكم شده اند. با مقاومت فشاری 3 تا 5 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع
- زمینهای مخلوط متوسط : متشكل از درشت دانه و ریز دانه و درصد كمتری خاك رس كه تا حدودی متراكم شده اند. با مقاومت فشاری 5/1 تا 5/2 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع
- زمینهای نا مناسب برای قرارگیری ساختمان
- زمینهای شنی :  متشكل از دانه های درشت شن بدون ریز دانه
- زمینهای ماسه ای : متشكل از ماسه بدون خاك رس
- زمینهای رسی : متشكل از خاك رس.
- زمینهای خاك دستی : از پر كردن گودال ها با خاك و نخاله و مواد زائد بوجود می آیند.
- زمینهای با خاك نباتی
- زمینهای باتلاقی


لینک کمکی