پاورپوینت بررسی مسجد مطلب خان خوی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت بررسی مسجد مطلب خان خوی :

 این بنا درمرکز شهر، کنار بازار و ابتدای خیابان طالقانی واقع گردیده و ازبناهای قدیمی و درخور توجه خوی است . درخصوص تاریخ ساخت و صورت اولیه بنا اطلاع دقیقی در دست نیست ؛ لیکن آنچه که بیشتر مورد توافق است، این است که بنای مسجد دردوره ایلخانی ساخته شده و دردوره قاجاریه از طرف مطلب خان- حاکم خوی- تغییرات و تعمیرا تی در آن صورت گرفته است . بنای کنونی مسجد به ابعاد تقریبی 23×30 متر، درمیان دارای صحن روبازی به ابعاد تقریبی 16×16 متر است که در اطراف آن ، حجرات دوطبقه ، شاه نشین های رفیع و در وسط آن، حوض سنگی بزرگی قرار دارد . همچنین دربخش شمالی ، شبستانی مستطیل شکل به ابعاد تقریبی 6×10متر واقع شده است . با مطالعه نقشه و ویژگی های ساختمانی بنا تا حدودی می توان وضعیت اولیه بنا را بازسازی کرد که بر طبق آن، بنای اولیه به صورت گنبدخانه ای بزرگ با ایوانی درنمای شمالی بوده است . فضای داخلی گنبد خانه به ابعاد تقریبی 16×16 متر با پوشش بزرگ گنبدی مسقف می شده و در اضلاع داخلی آن، شاه نشین های بزرگ، و درمیانه ضلع جنوبی، محراب بزرگی قرار داشته است . در دو زاویه جنوبی بنا، جرزهای حجیم و در داخل آنها، راه پله هایی برای دسترسی به پشت بام ساخته بوده اند . جرزهای حجیم جنوبی و زوایای مستحکم شمالی بنا ممکن است تکیه گاه و پشتبند گنبد بزرگ بنا بوده باشد . بعد از ساخت بنا تا دوره قاجاریه، گنبد بنا فروریخته و بازسازی آن در دوره قاجار امکان پذیر نبوده است . بدین خاطر، فضای گنبد خانه در این دوره تبدیل به صحن روباز گردیده و ایوان نیز به صورت نمازخانه ای تغییرشکل یافته است.
 
 
مسجد مطلب خان یکی از مساجد دیدنی و زیبا به دلیل معماری ساده و منحصر به فرد آن در کشور است.
 
زمان ساخت دقیق این مسجد موجود نیست ولی بر اساس شواهد تاریخی زمان ساخت اولیه این مسجد در دوره ایلخانی صورت پذیرفته که پس از ویرانی در اوایل دوره قاجار تجدید بنا شده‌ و بر روی بقایای مسجد قبلی مسجد فعلی ساخته شده است.
 
تاریخ ساخت مجدد بنا 1255 هجری قمری است، موسس آن حاج مطلب خان حاکم خوی بوده که ظاهراً زرگر مخصوص نایب السطنه عباس میرزا بوده و خطاب خان به او داده شده است.
 
وجه تمایز این بنا با سایر مساجد، نداشتن گنبد است و معروف است که به علت وسعت زیاد، معماران نتوانسته‌اند گنبدی بر روی آن بسازند.
 
 

 پاورپوینت بررسی مسجد مطلب خان خوی
فهرست مطالب

مسجد مطلب خان
آذربایجان – خوی
مسجد مطلب خان خوی
پلان و نماهای مربوطه
نمای بیرونی
ایوانهای مسجد و طاقهای جناغی تودرتو
محراب مسجد با مقرنس
قسمتی از ایوانها با طاقچه های بصورت طاق هلالی
پشت بام مسجد
نمایی از پشت بام مسجد و آجرچینی بسیار زیبا
موقعیت طبیعی
موقعیت فعلی
تاریخچه بنا
مشخصات بنا
نوع بهره برداری مشخصات بارز بنا
عوامل تزئین شده و نوع آنها
نوع مالکیت بنا و مشخصات ثبت آن در ردیف آثار تاریخی
اقدامات انجام شده در مورد حریم بنا با ذکر مشخصات


لینک کمکی