ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ادبیات نظری تحقیق و پیشینه آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 61 صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :


‏فصل ‏دوم‏................................................................................................................................‏ادبیا‏ت تحقیق
1
‏مقدمه‏ 20
‏بخش او‏ل‏:
‏1-1- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور‏ 21‏
‏1-2-‏ ‏پیام آرم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور‏ 21
‏1-3- فلسفه آموزش‏ 22
‏1-4- اهـداف و نـگـرش سـازمـان‏ 22
‏1-‏5‏- تعریف ‏آموزشهای فنی و حرفه ای‏ 23‏
‏1-‏6‏-‏ ‏اصول و مبانی آموزش های فنی و حرفه ای‏ 24
‏1-‏7‏- ضرورت توجه به شکل گیری آموزش های فنی و حرفه ای‏ 26
‏1‏-8‏- آموزش، مهارت و اشتغال‏ 27
‏1-‏9‏- آثار تحولات جدید اقتصادی و اجتماعی بر آموزش های فنی و حرفه ای‏ 29
‏1-‏9‏-1- نقش آموزش های فنی و حرفه ای در سیاست‏ 31
‏1-‏9‏-2- نقش فرآیندی (Process role‏) آموز های فنی و حرفه ای‏ 31
‏1-‏9‏-3- نقش جامعه پذیری سیاسی آموزش های فنی و حرفه ای‏ 32
‏1-‏10‏- ‏لزوم توجه به كیفیت در آموزش های فنی و حرفه ای‏ 33
‏1-‏10‏-1- آلمان‏ 33
‏1-‏10‏-2- آفریقای جنوبی‏ 34
‏1-‏10‏-3- ایالات متحده آمریكا‏ 34
‏1-‏10‏-4- بریتانیا‏ 34
‏1-‏10‏-5- نیوزلند‏ 35
‏1-12- ‏تفاهم نامه همکاری آموزشی‏ 35
‏بخش دوم:
‏2-1- تعاریف کارآفرین‏ 36‏
‏2-2- تعاریف کارآفرینی‏ 37
‏2-3- سیر تاریخی مفهوم كارآفرینی‏ 38
‏2-3-1- دوره اول: قرن 15، 16 میلادی «صاحبان پروژه های بزرگ»‏ 38
‏2-3-2- دوره دوم‏ 38
‏2-3-3- دوره سوم‏ 38
‏فصل ‏دوم‏................................................................................................................................‏ادبیا‏ت تحقیق
2
‏2-3-4- دوره چهارم‏ 39
‏2-3-5- دوره پنجم‏ 39
‏2-4- ‏ویژگی های كارآفرینان‏ 39
‏2-4-1- ویژگیهای شخصیتی کارآفرین ها‏ 40
‏2-4-2- ویژگی های رفتاری کارآفرین ها‏ 40
‏2-4-2-1- ویژگیهای مرتبط با سابقه و پیشینه‏ 40
‏2-4-2-2- ویژگی های تجربی‏ 41
‏2-5- ‏اهمیت و ضرورت آموزش كارآفرینی‏ 41
‏2-6- انواع وظایف واقعی كارآفرینی‏ 44‏
‏2-7- انواع کارآفرینی‏ 44
‏2-7-1- فردی‏ 44
‏2-7-2- گروهی‏ 45
‏2-8- ارتباط خلاقیت و نوآوری با كارآفرینی‏ 46
‏2-9- كارآفرین چگونه كارآفرینی می كند‏؟‏ 47
‏2-10- مهارت های كارآفرینی‏ 48
‏2-10-1- مهارت های شخصی كارآفرینی‏ 49
‏2-10-2- مهارت های مدیریتی كارآفرینی‏ 49
‏2-10-3- مهارت های فنی كارآفرینی‏ 49
‏2-11- متغیرهای مهارت های كارآفرینی‏ 50
‏2-11-1- متغیرهای مهارت های شخصی كارآفرینی‏ 50
‏2-11-2- متغییرهای مهارت های مدیریتی كارآفرینی‏ 52
‏2-11-3- متغیرهای مهارت های فنی كارآفرینی‏ 54
‏2-‏12‏- ‏جایگاه كارآفرینی از دیدگاه دانشمندان علوم مختلف‏ 57
‏2-12-1- دیدگاه دانشمندان علوم اقتصادی‏ 57
‏2-12-2- دیدگاه محققین علوم رفتاری نسبت به كارآفرینی‏ 59
‏2-12-3- دیدگاه دانشمندان مدیریت نسبت به كارآفرینی‏ 60
‏2-13- عوامل مؤثر بر فرآیند كارآفرینی‏ 62
‏2-14- عوامل مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزش كارآفرینی‏ 63
‏2-15- آموزش و ترویج كارآفرینی‏ 64
‏فصل ‏دوم‏................................................................................................................................‏ادبیا‏ت تحقیق
3
‏2-16- تحصیل كارآفرینی- شیوه های آموزشی‏ 64
‏2-17- دانشگاه كارآفرین‏ 65
‏2-18- سابقه كارآفرینی در ایران‏ 67
‏2-19- فرهنگ كارآفرینی در ایران‏ 68
‏2-20- اقدامات انجام شده در ایران جهت كارآفرینی‏ 71
‏2-20-1- كارآفرینی و اقتصاد‏ 71
‏2-20-2- كارآفرینی و رشد اقتصادی‏ 72
‏2-20-3- كارآفرینی و رشد فن آوری‏ 72
‏2-20-4- كار آفرینی و اشتغال‏ 72
‏2-20-5- كارآفرینی و خصوصی سازی‏ 73
‏2-21- كسب و كار چیست؟‏ 75
‏2-22- مزایای ایجاد كسب و كارهای كوچك‏ 76
‏2-23- چرخه ی حیات كسب و كارهای كارآفرینانه‏ 77
‏ 2-24- چرخه عمر كارآفرینی- استراتژی آغاز یك كسب و كار‏ 79
‏مقدمه:
‏کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه موقعیت ها دارند پیشگامان حقیقی تغییر در اقتصاد و تحولات اجتماعی محسوب می گردند. آنها تصدیق می کنند که موفقیت و بقاء در چشم اندازهای برخواسته از فردا, نیازمند چالاکی, قوه ابتکار و خلاقیت است و علاوه بر این کارآفرینی به ریسک پذیری , نوآوری و کنش کارآفرینانه هم نیاز دارد و بر اساس نظریات اقتصادی


لینک کمکی