تركیبات-یونی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

نام فایل : تركیبات-یونی
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 12
حجم : 109 کیلوبایت
ترکیبهای یونیدر بخش قبل ملاحظه کردید که اتمهای گازهای نجیب دارای آرایش پایدار هستند زیرا تمام اوربیتالهای لایه ظرفیت آنها پرشده است ( ns2  -  np6) اتمهای دیگر هم تمایل دارند که خود را به آرایش الکترونی گاز نجیب قبل یا بعد از خودشان برسانند. وقتی اتمی به آرایش هشتایی پایدار می رسد، از واکنش پذیری آن کاسته می شود و دیگر تمایلی به تشکیل پیوندهای دیگر از خود نشان نمی دهد. مشاهده ها نشان می دهد که فلزها با از دست دادن الکترونهای ظرفیت خود به آرامش هشتایی می رسند و تبدیل به کاتیون (یون مثبت) می شوند. در حالی که نافلزها  با گرفتن  الکترون به این آرایش پایدار می رسند و تبدیل به آنیون (یون منفی) می شوند.  یونهای تک اتمیبه هر یونی که از یک اتم آن هم بر اثر گرفتن یا از دست دادن یک یا چند الکترون تشکیل می شود یون تک اتمی می گویند.فلزهای گروه اول با از دست دادن یک الکترون تبدیل به کاتیون با بار +1 میشوند مثل Na+ فلزهای گروه دوم ، با از دست دادن دو الکترون تبدیل به کاتیون 2+ می شوند مثل  2+ Mg نافلزهای گروه 61 با گرفتن دو الکترون به آنیونی با بار 2- تبدیل می شوند مثل 2- O                نافلزهای گروه 71 با گرفتن دو الکترون به آنیونی با بار 1- تبدیل میشوند مثل Cl...

لینک کمکی