ترمودینامیك-تشكیل-ذرات-كاتالیست-Ni-برای-رشد-نانو-لوله-های-كر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

نام فایل : ترمودینامیك-تشكیل-ذرات-كاتالیست-Ni-برای-رشد-نانو-لوله-های-كر
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 10
حجم : 143 کیلوبایت
ترمودینامیك تشكیل ذرات كاتالیست Ni برای رشد نانو لوله های كربنیخلاصه:پارامترهای ترمودینامیكی وابسته به اندازه نظیر انرژی آزاد گیبس، انتالبی و انرژی برای گذار از نانو فیلم Ni به ذرات كاتالیست Ni به منظور پیش درآمدی بر رشد نا لوله های كربنی بررسی شده است. در این تحقیق ما معاملات مشتق شده از دمای ذوب نانو ذرات وابسته به اندازه را بر اساس كارای قبلی خود بررسی كرده ایم. با استفاده از این یافته های ترمودینامیكی دریافت می شود كه قطر ذرات Ni سه برابر بیشتر از ضخامت فیلم اصلی است. حداقل ضخامت فیلم لازم برای تبدیل نانو فیلم به نانو ذره از روی اندازه بحرانی و پایدار Ni تبدیل شده به نانو ذره Ni بدست می آید. پیش بینی های ما در توافق وبی با نتایج آزمایشگاهی است.مقدمه:در سالهای اخیر به خاطر كاربرد وسیع و خواص بی نظیر نانو لوله های كربنی توجه زیادی به مكانیزم ساخت و تشكیل نانو لوله های كربنی می شود، یكی از روشهای مرسوم برای تشكیل نانو لوله های كربنی تجزیه بخار شیمیایی(CVD) است كه این ساختار گرانیتی بر روی سطح فلز حدودا در دمای زیر در تجزیه كربن كه بصورت گازی است شكل می گیرد در این فرایند معمولا نانو ذرات كاتالیست ابتدا بر روی سطح بوسیله عملیات حرارتی فیلم نازك رسوب كرده، تشكیل می شوند كه این نانو ذرات در جوانه زنی و تشكیل نانو لوله های كربنی شركت می كنند. اندازه اولیه و تحرك كاتالیست می تواند بطور مشخصی بر تشكیل و پیكربندی نانو لوله های كربنی و دیگر نانو لوله ها یا نانو وایرها تاثیر بگذارد.ترمودینامیك پایه برای تشكیل نانو ذرات كاتالیست توسط jiang et al بیان شده است كه یك مدل برای پیش بینی شرایط یك بعدی برای تبدیل نانو فیلم ...

لینک کمکی