ترمودینامیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 1

نام فایل : ترمودینامیک
فرمت : .doc
تعداد صفحه/اسلاید : 21
حجم : 240 کیلوبایت
ترمودینامیکگرما - دما و دماسنجفشارانبساط اجسامگاز کاملگرما سنجی و واحدهای آنگرمای لازم برای تبدیل یخ به آبتعادل آب و یختعادل آب با بخار آبفرآیندهای ترمودینامیکیانرژی درونیقوانین ترمودینامیکماشین های گرمایییخچال گرما  هنگامی که دو جسم با دماهای متفاوت در تماس با یکدیگر قرار گیرند انرژی از جسم گرمتر به جسم سرد تر میرود به انرژی که در این شرایط منتقل می شود انرژی گرمایی می گویندالف - گرما و حرکت مولکولیمیدانید که ماده از مولکولها تشکیل شده است این مولکولها ساکن نیستند بلکه دائما در حال حرکت هستند  نوع حرکت آنها بستگی به حالت ماده دارد یکی از اثرهای گرما بر ماده این است که حرکت آنها را سرعتر می کند و فاصله مولکول ها را افزایش می دهد در ...

لینک کمکی